ตอบ เรื่อง พ.ร.บ.คณะสงฆ์

... ถ้าเรารู้เข้าใจแล้วจึงตรากฎหมายขึ้น โดยเอาการศึกษาเป็นหลัก มุ่งให้ไตรสิกขาพาก้าวไปในภาวนา ให้การพัฒนามนุษย์เป็นจุดมุ่งจุดรวม กฎหมายก็จะมีสาระ มีความหมาย ได้ประโยชน์ตรงจุด กฎหมายนั้นจะต้องมีเพื่อรองรับและค้ำจุนหนุนพระธรรมวินัย ช่วยกำกับสำทับให้กฎเกณฑ์กติกาของพระธรรมวินัยออกผลแน่ชัด หรือมีอำนาจบังคับจริงในสังคมที่อยู่ใต้กฎหมายนั้น ไม่ใช่บัญญัติกฎหมายขึ้นมาจัดตั้งวางระบบที่แปลกแยกออกไปจากพระธรรมวินัย แต่ต้องเจาะตรงเข้าเนื้อตัวเริ่มตั้งแต่มาหนุนการทำหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์ให้ท่านแม่นมั่นในการเอื้ออวยการศึกษา ไม่หดหายกลายเป็นอุปัชฌาย์เป็ดอุปัชฌาย์ไก่ บวชกันไปไม่ได้เรียนอะไร ...

ภาษาไทย
ที่มาจาก การสนทนาธรรม แก่ อาจารย์สุลักษณ์ ศิวลักษณ์ (ส.ศิวลักษณ์) ณ ที่พักสงฆ์ในชนบท เมื่อ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
พิมพ์ครั้งแรกมกราคม ๒๕๖๑
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ISBN978-616-7053-45-5
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง