ธรรมะสำหรับผู้สูงอายุ (The Dhamma for Elderly People) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยศ. ดร.สมศีล ฌานวังศะ

...ตอนนี้เราจะตัองวางแผนแล้วว่า มีอะไรดีในชีวิตที่เราควรจะทำ ที่ยังไม่ได้ทำ จะได้พัฒนาชีวิตของเราให้ถึงในตอนนี้ แล้วก็ต้องดีใจเลยว่า ทีนี้ถึงโอกาสนั้นแล้ว เตรียมตัวดีใจเถิด อย่าไปมองเรื่องความหมดสิ้น อย่าไปนึกถึงความสิ้นสุดว่านี่หมดแล้ว ยศ ตำแหน่ง ฐานะ เกียรติ อย่าไปมองอย่างนั้นเลย...
...ที่จริงนั้น สาระประโยชน์ที่แท้อยู่ในชีวิตจิตใจของเรา มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอาการของคนที่แสดงออกภายนอกที่เราเห็นผิวเผิน ถ้าไปติดอยู่กับสิ่งเหล่านั้น เราจะเสียเวลาคิด เสียสมองเปล่าๆ...

ภาษา
ประเภทสนทนา/เขียนร่วม
แปลจาก ธรรมะเพื่อผู้สูงอายุ
โดย ศ. ดร.สมศีล ฌานวังศะ แปลเป็นภาษาอังกฤษ – รศ.ดร.วิภา ฌานวังศะ ทวนทาน (by Prof. Dr. Somseen Chanawangsa Assoc. Prof. Dr. Wipah Chanawangsa)
ลิขสิทธิ์© สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) Somdet Phra Buddhaghosacharya (P. A. Payutto) ศ. ดร.สมศีล ฌานวังศะ แปลเป็นภาษาอังกฤษ – รศ.ดร.วิภา ฌานวังศะ ทวนทาน Translated into English by Prof. Dr. Somseen Chanawangsa Assoc. Prof. Dr. Wipah Chanawangsa
พิมพ์ครั้งแรกธันวาคม ๒๕๖๒
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖
ISBN978-616-565-287-2
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 1 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง