จะพึ่งตน ก็ต้องมีตนที่พึ่งได้

การที่คนไทยชอบพูดกันนักว่า "ให้พึ่งตน ให้พึ่งตัวเอง" ทำไมจึงว่าถูกเพียงครึ่งเดียว ?

ภาษาไทย
พิมพ์ครั้งแรก๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง