ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๑๓ ชุด ธรรมะหลากหลายในปี ๒๕๔๖

เดินหน้าไปเป็นพุทธ อย่าหยุดแค่เป็นพรหม

ความยาว ๐:๕๑:๒๘ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดธรรมะหลากหลายในปี ๒๕๔๖
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ รองประธานกรรมการ มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ
เรื่องที่ควรฟังก่อนทอดกฐินไป ให้ได้กฐินมา
เรื่องที่ต่อเนื่องพรปีใหม่ ไม่ใช่แค่ให้รวย
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง