ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๑ ชุด รักนั้นดีแน่ แต่รักแท้ดีกว่า

รักนั้นดีแน่ แต่รักแท้ดีกว่า

ความยาว ๐:๓๘:๔๔ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดรักนั้นดีแน่ แต่รักแท้ดีกว่า
ที่มาจาก สนทนาธรรมกับโยม แก่ คุณยงยุทธ์ - คุณชุติมา ธนะปุระ ณ สำนักสงฆ์ญาณเวศกวัน
เรื่องที่ต่อเนื่องจากวาเลนไทน์ สู่ความเป็นไทย
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง