ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๘ ชุด พอรู้ทาง ก็สุขแท้

ไม่ลบหลู่ แต่ต้องรู้ เข้าใจ และทำให้ถูก

ความยาว ๑:๒๒:๒๙ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดพอรู้ทาง ก็สุขแท้
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา
เรื่องที่ควรฟังก่อนรักงานคือรักแค่ไหน มีปัญญาคือรู้เท่าใด
เรื่องที่ต่อเนื่องนับถือพุทธศาสนา อย่าให้เพี้ยน
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง