ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๑๑ ชุด พอรู้ทาง ก็สุขแท้

คนไทยมีบุญ แต่ไม่รู้จักใช้บุญ

ความยาว ๐:๕๓:๐๕ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดพอรู้ทาง ก็สุขแท้
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา
เรื่องที่ควรฟังก่อนเลิกพูดเสียที ว่าเกิดมาใช้หนี้กรรม
เรื่องที่ต่อเนื่องคนไทยไม่มีวินัย เพราะไม่รู้จักใช้เสรีภาพ
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง