ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๒ ชุด ธรรมไม่ทิ้งโลก ๒๕๔๙

อย่ามัวรอ หรือขอพระโพธิสัตว์ทำให้ แต่ต้องทำให้ได้ อย่างพระโพธิสัตว์

ความยาว ๐:๒๔:๓๕ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดธรรมไม่ทิ้งโลก ๒๕๔๙
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา
เรื่องที่ควรฟังก่อนวาเลนไทน์ สู่ความรักแท้ที่ยิ่งใหญ่
เรื่องที่ต่อเนื่องเศรษฐศาสตร์-เศรษฐกิจ เตลิดออกนอกทิศทางไปหรือเปล่า
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง