ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๑๔ ชุด งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข

บอกว่าไทยนับถือพุทธเจริญไม่มาก ขอถามหน่อยว่า คนไทยเอาพุทธมาปฏิบัติมากแค่ไหน

ความยาว ๑:๐๖:๐๗ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดงานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ พระนวกะ รุ่นพรรษา ๒๕๓๙ ณ วัดญาณเวศกวัน
เรื่องที่ควรฟังก่อนประเทศพุทธอย่างไทย ทำไมไม่เจริญอย่างฝรั่ง
เรื่องที่ต่อเนื่องก่อนเกษียณก็สดใส เกษียณแล้วยิ่งผุดผ่องยองใย
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง