ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๓ ชุด หลักชาวพุทธ

เลิกพูดเสียที เกิดมาใช้กรรม

ความยาว ๐:๒๘:๓๑ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดหลักชาวพุทธ
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ ญาติโยมสาธุชนที่มาร่วมทำบุญ ณ วัดญาณเวศกวัน
เรื่องที่ควรฟังก่อนขอศีลกันอยู่เรื่อย เมื่อไรจะปฏิบัติให้มีจริงๆ
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง