ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๙ ชุด หลักชาวพุทธ

ถ้าเก่งจริง ต้องสามารถทำให้คนทั้งหลายมีความสุข

ความยาว ๐:๓๓:๐๗ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดหลักชาวพุทธ
เรื่องที่ควรฟังก่อนพระโพธิสัตว์ จะปฏิบัติต่อท่านอย่างไร
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง