ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๑๖ ชุด ธรรมประจำวัย

ไม่มีโรคเป็นยอดลาภ แต่ถ้าเป็นโรค ต้องทำโรคให้เป็นลาภ

ความยาว ๐:๕๐:๐๕ ชั่วโมง

เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง