ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๑๘ ชุด ธรรมประจำวัย

ความเป็นมา และประโยชน์ของการสวดมนต์

ความยาว ๐:๒๔:๐๑ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดธรรมประจำวัย
เรื่องที่ควรฟังก่อนเลิกพูดเสียที ว่าเกิดมาใช้หนี้กรรม
เรื่องที่ต่อเนื่องสวดมนต์ก่อนนอน ใช้บทไหนดี
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง