ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๕ ชุด การศึกษาพุทธปัญญา ชุดที่ ๗ หลักพุทธศาสนา จากวันสำคัญ และประเพณี

สวดมนต์เป็นเรื่องใหญ่ สวดกันทำไมต้องรู้ให้ชัด

ความยาว ๐:๔๑:๓๑ ชั่วโมง

เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง