แฟ้มภาพ

โบสถ์ ศาลา ม้านั่ง ณ วัดญาณเวศกวัน (Uposatha Hall, a pavilion, and a bench at Wat Nyanavesakavan)
ให้อาหารปลา... กำมือเดียว (Resting by the pond)
โบสถ์ใน "ป่าที่มีเรือนแห่งความรู้" (Uposatha in “the forest with the abode of wisdom”)
หอสมุด ริมน้ำ (Library by the pond)
อุโบสถ (Uposatha Hall)
ในป่าที่มีเรือนแห่งความรู้ (A forest with the abode of wisdom)
พระพุทธประธานญาณเวศกวโนดม (Phra Buddhapradhan Nyanavesakavanodom)
อุโปสถาคาร (อุโบสถ) (In the Uposatha Hall)
กุฎี (Monks’ lodgings)
จารึกอโศก: ธรรมจักรบนเศียรสี่สิงห์ (Asoka scription: Dhammacakka on lions’ heads)
ณ ข้างห้องเรียน พระใหม่ วัดญาณฯ (Beside the study room of newly ordained monks)
สิงห์ ม้า และปลาน้อย (หัวสิงห์จำลองและม้านั่งริมบ่อปลา) (Lights to light the library entrance)
กวาดวัด กวาดใจ ในยามเช้า (Morning yard sweeping – mind sweeping)
โบสถ์ ใน บ่อ (Reflection of the Uposatha Hall)
โบสถ์ ใน บาตร (Reflection of the Uposatha Hall)
ทางเดิน เพื่อดูจิต (A path for mind contemplation)
แสง ส่อง ทาง (Shine the way)
ไม้กวาด สี ทอง (Broom at dusk)
ก่อนสิ้นแสง ที่ริมรั้ววัด (Before sunset)
จันทร์ วัน พระ (Full moon on a Buddhist day)
ก่อนเช้าวันใหม่ (Before dawn)
วนปติ: โพธิ์เมื่อครั้งตั้งวัด (Bodhi tree)
ฝ้ายคำ สะพรั่งหน้าวัด ทุกต้นปี (The yearly blooming “Fai Kham” )
สังขารทั้งหลายย่อมเสื่อมไปเป็นธรรมดา (Nothing is permanent)
โรยรา ร่วงหล่น กล่นเกลื่อน (Wither and subside)
ความงดงาม บนทางธรรม (Beauty on Dhamma path)
กล้วยไม้ป่า ใน"ป่าที่มีเรือนแห่งความรู้" (Wild orchid in “the forest with the abode of wisdom”)
ระฆัง ใจ และไออุ่น (The bell sound to warm your heart)
ทางเข้าวัด ช่วงอุทกภัย พฤศจิกายน ๒๕๕๔ (The monastery’s entrance during the huge flood in November 2011 )
สายน้ำอันเงียบสงบ ช่วงอุทกภัย พฤศจิกายน ๒๕๕๔ (The calm current during the huge flood in November 2011)
เสาอโศก กลางน้ำ ช่วงอุทกภัย พฤศจิกายน ๒๕๕๔ (Asoka Pillar during the huge flood in November 2011)
พระอุโบสถ กลางน้ำ ช่วงอุทกภัย พฤศจิกายน ๒๕๕๔ (Uposatha Hall during the huge flood in November 2011)
พระอุโบสถ กลางน้ำ ช่วงอุทกภัย พฤศจิกายน ๒๕๕๔ (Uposatha Hall during the huge flood in November 2011)
พระอุโบสถ กลางน้ำ ช่วงอุทกภัย พฤศจิกายน ๒๕๕๔ (Uposatha Hall during the huge flood in November 2011)
พระอุโบสถ กลางน้ำ ช่วงอุทกภัย พฤศจิกายน ๒๕๕๔ (Uposatha Hall during the huge flood in November 2011)
พระอุโบสถ กลางน้ำ ช่วงอุทกภัย พฤศจิกายน ๒๕๕๔ (Uposatha Hall during the huge flood in November 2011)
ศาลา กลางน้ำ ช่วงอุทกภัย พฤศจิกายน ๒๕๕๔ (The pavilion during the huge flood in November 2011 )
ศาลาบำเพ็ญกุศล กลางน้ำ ช่วงอุทกภัย พฤศจิกายน ๒๕๕๔ (The Ritual Hall during the huge flood in November 2011 )
หอฉัน กลางน้ำ ช่วงอุทกภัย พฤศจิกายน ๒๕๕๔ (The Refectory during the huge flood in November 2011)
หอสมุด กลางน้ำ ช่วงอุทกภัย พฤศจิกายน ๒๕๕๔ (The Library during the huge flood in November 2011)
หอสมุด กลางน้ำ ช่วงอุทกภัย พฤศจิกายน ๒๕๕๔ (During the huge flood in November 2011)
สะพาน จมน้ำ ช่วงอุทกภัย พฤศจิกายน ๒๕๕๔ (The bridge under the flood )
สะพาน เหนือน้ำ ช่วงอุทกภัย พฤศจิกายน ๒๕๕๔ (The bridge over the flood in November 2011)
ทางเข้าเทขตสงฆ์ ช่วงอุทกภัย พฤศจิกายน ๒๕๕๔ (The entrance to Sangha area during the huge flood in November 2011)
กุฏิพระ ปริ่มน้ำ ช่วงอุทกภัย พฤศจิกายน ๒๕๕๔ (Monks’ lodgings during the huge flood in November 2011)
ร่วมแรง ร่วมใจ รับมืออุทกภัย พฤศจิกายน ๒๕๕๔ (Harmoniously handling the huge flood)
ทางเดินชั่วคราว ช่วงอุทกภัย พฤศจิกายน ๒๕๕๔ (The temporary path during the huge flood in November 2011)
หอฉัน ชั่วคราว ช่วงอุทกภัย พฤศจิกายน ๒๕๕๔ (The temporary refectory during the huge flood in November 2011)
การเดินทางในสายน้ำ ช่วงอุทกภัย พฤศจิกายน ๒๕๕๔ (Traveling during the huge flood in November 2011)
การเดินทางในสายน้ำ ช่วงอุทกภัย พฤศจิกายน ๒๕๕๔ (Traveling during the huge flood in November 2011)
เพื่อนบ้าน ในสายน้ำหลาก ช่วงอุทกภัย พฤศจิกายน ๒๕๕๔ (The neighboring scene during the huge flood in November 2011 )
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง