กิจกรรม

ยืน นั่ง ฟัง เดิน เจริญสติ [podcast]

ผ่อนพัก รักษาใจ ให้โปร่ง ใส สุข เบา พร้อมสำหรับเช้า ด้วยพลังแห่งฉันทะ และธรรมสมาธิ


ผ่อนพัก รักษาใจ ให้โปร่ง ใส สุข เบา พร้อมสำหรับเช้า ด้วยพลังแห่งฉันทะ และธรรมสมาธิ
ติดตามฟังย้อนหลัง ทุกเช้าวันจันทร์
------------------
youtube | soundcloud | spotify | google podcast | apple podcast | podbean
------------------
Ep.1  นาฬิกาตายคุณค่าของชีวิต การงาน และทุกเวลาปัจจุบัน | ...
Ep.2  ฝึก หัด ดัด - จริต | วัคซีนเมตตา - กรรมฐาน ต้านทาน โทสะ | ...
Ep.3  งด-งามฝึกดูกาย คลายความหลงในกาม | ...
Ep.4  เผชิญความแก่ อย่างผ่องใส | ก่อนจากลา หลังจากตาย | ...
...
------------------
ที่มา :
กิจกรรม ยืน นั่ง ฟัง เดิน เจริญสติ ก่อนนอน ออนไลน์
ภาวนาแบบผ่อนคลาย ผ่านห้องประชุม Zoom ทุกวันอาทิตย์ ทุ่มครึ่ง หนึ่งชั่วโมง ก่อนนอน

เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง