จะถือพุทธและรักษาธรรมได้ เรื่องอย่างนี้ต้องเข้าใจอย่าให้เพี้ยน

1จากเทพสูงสุด สู่ธรรมสูงสุด
2นับถือพุทธศาสนา อย่าให้เพี้ยน
3เลิกพูดเสียที ว่าเกิดมาใช้หนี้กรรม
4ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อ กรรมไม่ง้อใคร ตอนที่ ๑
5ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อ กรรมไม่ง้อใคร ตอนที่ ๒
6ไม่ลบหลู่ แต่ต้องรู้ เข้าใจ และทำให้ถูก
7จิตวิญญาณแบบแม่มด แบบฮิปปี้ หรือแบบฤาษีจะเอาแบบไหนคิดกันให้ดี
8พุทธศาสนาเกิดขึ้นมา มิใช่ว่าพิธีกรรมจะไร้ความหมาย
9ถ้าไม่มัวถือแบบงมงาย ก็อาจใช้พิธีกรรมมาสื่อคนให้ถึงธรรม
10วัตถุมงคล ต้องใช้ผูกใจประชาชนไว้กับธรรม
11เอาวัตถุมงคลมาเป็นบันได พัฒนาคนไปไห้พ้นวัตถุมงคล
12นับถือเทวดายังพอฟัง แต่ถ้ามัวหวังพึ่งขอผลก็หล่นจากอริยมรรคไม่เหลือดี
13อะไรกันคนไทย ยังไม่รู้จักว่าสันโดษอย่างไหนดี อย่างไหนไม่ดี
14ฟังคำทำนาย ทำไมจึงมัวตื่นตูม แล้วภูมิปัญญาจะมีมาจากที่ไหน
15ปัญหาภิกษุณี คิดให้ดีก็ไม่ยาก
16เพศศึกษาพลาดแน่ ถ้ามองแค่เพศสัมพันธ์
17คนไทยมีบุญ แต่ไม่รู้จักใช้บุญ
18อายุแท้ ยิ่งมากยิ่งดี
19อย่ามัวตอมมัวดมอาจม จงร่วมกันพาสังคมสู่จุดหมาย
20ถวายเทียน ๙ วัด ได้บุญมากพอไหม
21สังคมไทย อย่าก้าวหน้าไปลงอบาย
22รู้จักพระพรหมให้ดีไว้ อย่าทำได้แค่ขอท่านอย่างเดียว
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง