ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๑๙ ชุด จะถือพุทธและรักษาธรรมได้ เรื่องอย่างนี้ต้องเข้าใจอย่าให้เพี้ยน

อย่ามัวตอมมัวดมอาจม จงร่วมกันพาสังคมสู่จุดหมาย

ความยาว ๑:๐๑:๐๑ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดจะถือพุทธและรักษาธรรมได้ เรื่องอย่างนี้ต้องเข้าใจอย่าให้เพี้ยน
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา
เรื่องที่ควรฟังก่อนอายุแท้ ยิ่งมากยิ่งดี
เรื่องที่ต่อเนื่องถวายเทียน ๙ วัด ได้บุญมากพอไหม
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง