ธรรมบรรยาย

หมวด ความเชื่อของคนไทย

มองสิบชั้น ดูสิบด้าน จะเห็นภาพ หมา-นุษย์ สันดานกา

จำนวน: ๔ ตอน
เวลารวม: ๒:๐๒:๐๕ ชั่วโมง

เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง