ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๑ ชุด มองสิบชั้น ดูสิบด้าน จะเห็นภาพ หมา-นุษย์ สันดานกา

มองสิบชั้น ดูสิบด้านฯ ตอน เจตนาดี ที่รอดู

ความยาว ๐:๓๙:๓๗ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดมองสิบชั้น ดูสิบด้าน จะเห็นภาพ หมา-นุษย์ สันดานกา
ที่มาจาก ตอบปัญหาพระใหม่ แก่ พระนวกะ ณ วัดญาณเวศกวัน
ข้อมูลพัฒนาการปัจจุบันได้ทำการรวมอยู่ในชุด "ธรรมนี้ มิไกล ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐"
เรื่องที่ต่อเนื่องมองสิบชั้น ดูสิบด้านฯ ตอน ตักเตือน หรือซ้ำเติม
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง