ประทีปส่องสยาม

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา
ข้อมูลพัฒนาการ

รวมเนื้อหาจากธรรมกถา ๒ ครั้งคือ

  1. โอกาสปิดงาน ๑๐๐ ปี พระยาอนุมานราชธน และเปิดงาน ๑๐๐ ปี พระสารประเสริฐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๓๒
  2. งานทำบุญเปิดบริษัท ส่องสยาม จำกัด เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๒

มาพิมพ์เผยแพร่ในโอกาสเริ่มงานก่อสร้างอาคารอนุสรณ์สถานพระยาอนุมานฯ-พระสารประเสริฐ ณ เลขที่ ๒๐/๕ หมู่ ๔ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๓๓

พิมพ์ครั้งแรกเมษายน ๒๕๓๓
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่รอวิเคราะห์หมวดหมู่
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง