พินัยกรรมชีวิต: ผลต่อศาสนา

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ เจ้าหน้าที่ สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลสงฆ์ เมื่อ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๑
เปลี่ยนไปสู่ ช่วยให้ตายเร็ว หรือช่วยให้ตายดี
พิมพ์ครั้งแรก๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๑
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๔ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๑
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 1 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง