๒๐๐ ปี กรมพระปรมานุชิตฯ กับสังคมไทย

ภาษาไทย
ประเภทสนทนา/เขียนร่วม
เปลี่ยนไปสู่ กระแสธรรม เพื่อชีวิตและสังคม
อยู่ในหนังสือชื่อ๒๐๐ ปี กรมพระปรมานุชิตฯ กับสังคมไทย
พิมพ์ครั้งแรก๕ สิงหาคม ๒๕๓๔
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑ กันยายน ๒๕๓๔
ISBN974-335-170-1
เลขหมู่PL4200 ส473

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 1 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง