สถานการณ์พระพุทธศาสนา: ทวนกระแสไสยศาสตร์

เวลานี้ ถ้ามีใครมาถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ร้ายในพระศาสนาที่เกิดขึ้นนี้ ต้องตอบว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ในแง่หนึ่งก็เป็นดัชนีชี้สภาพสังคมไทย และชี้หลายอย่างหลายประการ

แง่ที่หนึ่งก็คือ ในสังคมไทยนั้น เราถือกันว่าพระสงฆ์เป็นผู้ที่มีศีลธรรมมากที่สุด แล้วมองในทางย้อนกลับว่า ถ้าหากว่าพระสงฆ์ทื่ถือว่ามีศีลธรรมดีที่สุดในสังคมไทย ยังเสื่อมทรามถึงขนาดนี้แล้ว คนไทยทั่วไปจะเสื่อมทรามขนาดไหน

เพราะฉะนั้น อย่ามามัวติอยู่เลยว่าพระเลวพระไม่ดี แต่ให้รีบได้สติ แล้วมองไปเถิดที่คนไทยทั่วไปเวลานี้ว่าแย่ขนาดไหม สภาพพระนี่เป็นดัชนีชี้สภาพสังคมไทย ที่คนไทยจะต้องตื่นตัวลุกขึ้นมาแก้ไข

อย่าไปมัวมองพระสงฆ์ว่าไม่ได้ความอย่างนั้นอย่างนี้ แต่จงใช้สภาพนี้เป็นสัญญาณภัยที่เตือนให้หันมาดูตัวเอง ว่าสังคมไทยเดี๋ยวนี้วิปริตขนาดไหนแล้ว

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ องค์สภานายกมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุ และผู้เข้าร่วมประชุม ณ พระอุโบสถ วัดมหาธาตุยุวราษฎรังสฤษฏ์
เปลี่ยนชื่อจาก สถานการณ์พระพุทธศาสนา: กระแสไสยศาสตร์
ข้อมูลพัฒนาการบันทึกท้ายเล่ม

สถานการณ์พระพุทธศาสนา : ทวนกระแสไสยศาสตร์ นี้ เกิดขึ้นเกือบ ๒๐ ปีแล้ว ในปี ๒๕๓๘ มีชื่อในครั้งนั้นว่า สถานการณ์พระพุทธศาสนา : กระแสไสยศาสตร์ หลังจากมีการพิมพ์ใหม่อีกสักครั้งหนึ่ง ก็เหมือนถูกลืมเงียบหายไป

จนกระทั่งถึงปีนี้ เมื่อมีบางท่านคิดจะพิมพ์ขึ้นอีก ก็หาข้อมูลต้นแบบไม่พบ (แม้แต่ในประมวลผลงานของผู้เขียนนี้ ที่บางท่านและบางสถาบันรวมเป็น .pdf files บันทึกใส่ DVD-ROM บ้าง ทำเป็น e-books บ้าง ที่ค้นดู ๓ ชุด ก็ไม่มีหนังสือเล่มนี้) ยิ่งกว่านั้น ข้อมูลเดิมในระบบ MAC ก็สูญหายไปแล้ว แต่ยังดีว่า คุณวีะ สันติบูรณ์ ได้แปลงข้อมูลเดิมนั้นเข้าไว้ในฐานข้อมูลระบบ PC และมอบให้รักษาไว้ที่วัด จึงนำข้อมูลนั้นมาใช้ทำงานครั้งนี้

ในการจัดทำเป็นรูปเล่มหนังสือขึ้นใหม่ ได้ถือโอกาสจัดปรับให้อ่านง่าย ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น เช่น ซอยย่อหน้าถี่ขึ้น รวมทั้งได้เขียนเพิ่มแทรกเข้าไปอีก ๑ หัวข้อ (หน้า ๕๕ "พอเถอะ คาถาหมุบหมิบอำพรางของไสยศาสตร์ พึงองอาจด้วยพุทธคาถา ที่ชี้ทางปฏิบัติชัด ให้เกิดปัญญา") และเพื่อให้ชื่อหนังสือสื่อความหมายชัดยิ่งขึ้น จึงได้เติมคำว่า "ทวน" ลงไปหน้า "กระแสไสยศาสตร์"

เข้าใจว่า ท่านผู้คิดจะพิมพ์หนังสือนี้ขึ้นใหม่คราวนี้ (แจ้งต่อๆ มา ไม่ได้พบกัน) คงปรารภเหตุการณ์ในวงการศาสนาที่กระทบศรัทธาในช่วงนี้ จึงอยากจะเตือนสติ-ให้ปัญญาแก่ประชาชน ซึ่งควรอนุโมทนา และเมื่อมองย้อนหลังไป หนังสือเล่มนี้เอง ก็เกิดขึ้นจากการพูดโดยปรารภเหตุการณ์คล้ายกันอย่างนี้ในวงการศาสนาครั้งนั้น แต่จะคือเหตุการณ์เรื่องใด ก็ขอให้ผู้อ่านทวนระลึกเรื่องเก่ากันเอง สาระอยู่ที่ว่า ถ้าเราไม่ได้บทเรียน และไม่แก้ไขปรับปรุง มัวจมอยู่ในความประมาท ประวัติศาสตร์ก็คงซ้ำรอยไม่รู้จบ

ขออนุโมทนาท่านผู้ดำริให้การบุญตั้งต้น และขอให้กุศลงอกงามต่อไป

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
๓ สิงหาคม ๒๕๕๖
พิมพ์ครั้งแรกธันวาคม ๒๕๓๘
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 2 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง