ธุดงค์ ทำอะไร ที่ไหน เพื่ออะไร?

ธุดงค์เป็นข้อปฏิบัติตามสมัครใจ ที่ทำได้ยากมากบ้างยากน้อยบ้าง แต่ก็มีพระที่ใจเข้มแข็งสมาทานถือสืบกันมาจนแน่นแฟ้น เข้าอยู่ในวิถีชีวิต เป็นความรู้ความเข้าใจสามัญในสังคมไทย

แต่น่าแปลกใจว่า เวลานี้ คนไทยชาวพุทธมากหลายจนเรียกได้ว่าทั่วๆ ไป แม้กระทั่งชาวบ้านพื้นถิ่นก็ไม่รู้จักพอที่จะมองออกได้ว่าธุดงค์คืออย่างไร พากันตื่นเต้นไปกับปรากฏการณ์วูบวาบแวววาว แล้วก็ไขว้เขวสับสนกันไป นี่เป็นสัญญาณเตือนอย่างชัดเจนว่า พระพุทธศาสนาของคนไทย มีสภาพเป็นอย่างไร คลาดเคลื่อนผิดเพี้ยน ผุกร่อนเลือนราง หรือว่าไปถึงแค่ไหน ควรจะปฏิบัติหรือจัดการให้เป็นอย่างไร

ภาษาไทย
ที่มาจาก การประพันธ์
ข้อมูลพัฒนาการพิมพ์ครั้งแรก (กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) พิมพ์เป็นธรรมทานเพื่อการศึกษาธรรม
พิมพ์ครั้งแรกกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง