จากพระพุทธเจ้าถึงพระเจ้าอโศกมหาราช

ภาษาไทย
ประเภทผู้อื่นเขียนถึง
เรียบเรียงบางส่วนจาก จารึกอโศก

แต่งโดย เสฐียรพงษ์ วรรณปก  แล้วนำคำแปลจารึกอโศก จากหนังสือ จารึกอโศก ไปพิมพ์รวมไว้ด้วย

พิมพ์ครั้งแรกมกราคม ๒๕๔๖
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๖
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 1 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง