ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๒ ชุด ธรรมะจากเหตุการณ์ ๒๕๔๔

สุขข้างนอก สุขข้างหน้า แต่สุขที่แท้อยู่ข้างใน

ความยาว ๑:๔๙:๕๓ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดธรรมะจากเหตุการณ์ ๒๕๔๔
ที่มาจาก เทศน์ บรรยาย
เรื่องที่ควรฟังก่อนสมมติ สื่อนำสังคมเข้าสู่ธรรม
เรื่องที่ต่อเนื่องแต่งงานให้มีคุณค่า
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง