ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๔ ชุด ธรรมะจากเหตุการณ์ ๒๕๔๔

ไม่ลบหลู่แต่ต้องรู้เข้าใจทำให้ถูก

ความยาว ๑:๒๒:๑๙ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดธรรมะจากเหตุการณ์ ๒๕๔๔
ที่มาจาก เทศน์ บรรยาย
เรื่องที่ควรฟังก่อนแต่งงานให้มีคุณค่า
เรื่องที่ต่อเนื่องทำอย่างไรผู้หญิงก็ได้ ธรรมวินัยก็ไม่เสีย
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง