ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๑๖ ชุด ธรรมะจากเหตุการณ์ ๒๕๔๔

มนุษย์จะพัฒนาไปถึงอารยธรรมที่แท้ได้จริงหรือ

ความยาว ๑:๓๐:๒๖ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดธรรมะจากเหตุการณ์ ๒๕๔๔
ที่มาจาก สนทนาธรรมกับพระ
เรื่องที่ควรฟังก่อนทำอย่างไรสังคมไทยจะตั้งอยู่ในความสมดุล
เรื่องที่ต่อเนื่องฝึกคนเริ่มต้นที่ไหน
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง