ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๑๓ ชุด ฟังธรรมตามกาล ๒๕๔๕

อย่ามัวตอมมัวดมอาจม จงร่วมกันพาสังคมสู่จุดหมาย

ความยาว ๑:๐๐:๕๙ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดฟังธรรมตามกาล ๒๕๔๕
ที่มาจาก เทศน์ บรรยาย แก่ ศาสตราจารย์ สุจิต บุญบงการ ญาติมิตร และสาธุชน ณ วัดญาณเวศกวัน
เรื่องที่ควรฟังก่อนจิตวิญญาณแบบแม่มด แบบฮิปปี้ หรือแบบฤาษี จะเอาแบบไหนคิดกันให้ดี
เรื่องที่ต่อเนื่องตั้งศูนย์ให้ดุลไว้ อย่าให้เลยเถิดเตลิดไป
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง