ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๑๒ ชุด ฟังธรรมตามกาล ๒๕๔๕

จิตวิญญาณแบบแม่มด แบบฮิปปี้ หรือแบบฤาษี จะเอาแบบไหนคิดกันให้ดี

ความยาว ๑:๓๓:๐๔ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดฟังธรรมตามกาล ๒๕๔๕
ที่มาจาก สนทนาธรรมกับพระ แก่ พระนวกะ รุ่นพรรษา ๒๕๔๕ ณ วัดญาณเวศกวัน
เรื่องที่ควรฟังก่อนก่อนเกษียณก็สดใส เกษียณแล้วยิ่งยองใย
เรื่องที่ต่อเนื่องอย่ามัวตอมมัวดมอาจม จงร่วมกันพาสังคมสู่จุดหมาย
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง