ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๑๑ ชุด ฟังธรรมตามกาล ๒๕๔๕

ก่อนเกษียณก็สดใส เกษียณแล้วยิ่งยองใย

ความยาว ๐:๔๑:๓๘ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดฟังธรรมตามกาล ๒๕๔๕
ที่มาจาก เทศน์ บรรยาย แก่ ศาสตราจารย์ ดร. อภิชัย พันธเสน คณะอาจารย์ ญาติมิตร ลูกศิษย์ ณ วัดญาณเวศกวัน
เรื่องที่ควรฟังก่อนคนไทยไม่ใจแคบ แต่ระวังไว้อย่าให้ปัญญาแคบ
เรื่องที่ต่อเนื่องจิตวิญญาณแบบแม่มด แบบฮิปปี้ หรือแบบฤาษี จะเอาแบบไหนคิดกันให้ดี
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง