ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๑๐ ชุด ฟังธรรมตามกาล ๒๕๔๕

คนไทยไม่ใจแคบ แต่ระวังไว้อย่าให้ปัญญาแคบ

ความยาว ๑:๐๒:๓๒ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดฟังธรรมตามกาล ๒๕๔๕
ที่มาจาก เทศน์ บรรยาย
เรื่องที่ควรฟังก่อนการศึกษาอย่างพุทธ ต้องถึงธรรมชาติ
เรื่องที่ต่อเนื่องก่อนเกษียณก็สดใส เกษียณแล้วยิ่งยองใย
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง