ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๙ ชุด ฟังธรรมตามกาล ๒๕๔๕

การศึกษาอย่างพุทธ ต้องถึงธรรมชาติ

ความยาว ๐:๕๖:๕๒ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดฟังธรรมตามกาล ๒๕๔๕
ที่มาจาก เทศน์ บรรยาย แก่ ผู้บริหาร ครูอาจารย์
เรื่องที่ควรฟังก่อนถ้าเชิดชูพระคุณแม่ขึ้นมาได้ การศึกษาไทยก็ยังไม่สิ้นความหวัง
เรื่องที่ต่อเนื่องคนไทยไม่ใจแคบ แต่ระวังไว้อย่าให้ปัญญาแคบ
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง