ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๑ ชุด ธรรมะหลากหลายในปี ๒๕๔๖

การศึกษาแนวพุทธ

ความยาว ๑:๓๓:๐๐ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดธรรมะหลากหลายในปี ๒๕๔๖
ที่มาจาก สนทนาธรรมกับโยม แก่ ดร. สิริกร มณีรินทร์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งที่ปรึกษา และคณะ ณ วัดญาณเวศกวัน
เรื่องที่ต่อเนื่องวาเลนไทน์ สู่วาเรนท์ธรรม
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง