ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๒ ชุด ธรรมะหลากหลายในปี ๒๕๔๖

วาเลนไทน์ สู่วาเรนท์ธรรม

ความยาว ๑:๑๑:๐๖ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดธรรมะหลากหลายในปี ๒๕๔๖
ที่มาจาก เทศน์ บรรยาย แก่ โยมญาติมิตรสาธุชนที่มาร่วมทำบุญ ณ วัดญาณเวศกวัน
เรื่องที่ควรฟังก่อนการศึกษาแนวพุทธ
เรื่องที่ต่อเนื่องวิถีสู่สันติภาพ
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง