ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๕ ชุด ธรรมะหลากหลายในปี ๒๕๔๖

วิสาขบูชา และเรื่องพระไปปฏิบัติพุทธศาสนกิจในอังกฤษ

ความยาว ๐:๕๑:๕๖ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดธรรมะหลากหลายในปี ๒๕๔๖
เรื่องที่ต่อเนื่องวัฒนธรรมกับคุณธรรม
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง