ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๑๕ ชุด ธรรมะหลากหลายในปี ๒๕๔๖

ชีวิตพระที่แท้ อุทิศให้แก่โลก

ความยาว ๑:๑๔:๕๑ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดธรรมะหลากหลายในปี ๒๕๔๖
เรื่องที่ควรฟังก่อนพรปีใหม่ ไม่ใช่แค่ให้รวย
เรื่องที่ต่อเนื่องอายุแท้ ยิ่งมากยิ่งดี
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง