ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๑๖ ชุด ธรรมะหลากหลายในปี ๒๕๔๖

อายุแท้ ยิ่งมากยิ่งดี

ความยาว ๐:๒๙:๕๒ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดธรรมะหลากหลายในปี ๒๕๔๖
ที่มาจาก เทศน์ บรรยาย แก่ พลโท นายแพทย์ ดำรงค์ - คุณนงเยาว์ ธนะชานันท์ ดร. สุรีย์ ภูิมิภมร ดร. อรพิณ ภูมิภมร พร้อมด้วยญาติมิตรสาธุชน ณ วัดญาณเวศกวัน
เรื่องที่ควรฟังก่อนชีวิตพระที่แท้ อุทิศให้แก่โลก
เรื่องที่ต่อเนื่องวิวาห์แท้ ต้องแผ่ขยายความสุข
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง