ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๑๗ ชุด ธรรมะหลากหลายในปี ๒๕๔๖

วิวาห์แท้ ต้องแผ่ขยายความสุข

ความยาว ๐:๓๗:๔๙ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดธรรมะหลากหลายในปี ๒๕๔๖
ที่มาจาก เทศน์ บรรยาย แก่ คู่สมรสระหว่าง ณ วัดญาณเวศกวัน
เรื่องที่ควรฟังก่อนอายุแท้ ยิ่งมากยิ่งดี
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง