ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๓ ชุด รักนั้นดีแน่ แต่รักแท้ดีกว่า

วิวาห์แท้ต้องแผ่ขยายความสุข

ความยาว ๐:๓๘:๑๓ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดรักนั้นดีแน่ แต่รักแท้ดีกว่า
ที่มาจาก สนทนาธรรมกับโยม แก่ คู่สมรสระหว่าง ? ณ วัดญาณเวศกวัน
เรื่องที่ควรฟังก่อนจากวาเลนไทน์ สู่ความเป็นไทย
เรื่องที่ต่อเนื่องจากวาเลนไทน์สู่วาเรนท์ธรรม
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง