ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๔ ชุด รักนั้นดีแน่ แต่รักแท้ดีกว่า

จากวาเลนไทน์สู่วาเรนท์ธรรม

ความยาว ๑:๑๑:๒๙ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดรักนั้นดีแน่ แต่รักแท้ดีกว่า
เรื่องที่ควรฟังก่อนวิวาห์แท้ต้องแผ่ขยายความสุข
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง