ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๕ ชุด รักนั้นดีแน่ แต่รักแท้ดีกว่า

แต่งงานให้มีคุณค่า

ความยาว ๐:๕๔:๕๒ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดรักนั้นดีแน่ แต่รักแท้ดีกว่า
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ คุณภิญญา - K. Christian ณ วัดญาณเวศกวัน
เรื่องที่ต่อเนื่องสุขที่สมาน ประสานกับรักที่แท้
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง