ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๖ ชุด รักนั้นดีแน่ แต่รักแท้ดีกว่า

สุขที่สมาน ประสานกับรักที่แท้

ความยาว ๐:๕๑:๓๒ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดรักนั้นดีแน่ แต่รักแท้ดีกว่า
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ คุณแก้วตา คุณทอมมี่ คุณแม่ ตลอดจนโยมญาติมิตร ณ วัดญาณเวศกวัน
เรื่องที่ควรฟังก่อนแต่งงานให้มีคุณค่า
เรื่องที่ต่อเนื่องวาเลนไทน์ สู่ความรักแท้ที่ยิ่งใหญ่
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง