ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๗ ชุด รักนั้นดีแน่ แต่รักแท้ดีกว่า

วาเลนไทน์ สู่ความรักแท้ที่ยิ่งใหญ่

ความยาว ๐:๕๙:๕๗ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดรักนั้นดีแน่ แต่รักแท้ดีกว่า
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ โยมญาติมิตรสาธุชนที่มาร่วมทำบุญ ณ วัดญาณเวศกวัน
ข้อมูลพัฒนาการฟังจากเสียงอธิบายต้นแทร็ค ระบุว่าเป็นธรรมกถาวันที่ ๑๔ ก.พ. แต่เมื่อพระครูปุ้ยตรวจสอบวีดีทัศน์จึงพบว่า เป็นธรรมกถาวันที่ ๑๓ ก.พ. จึงแก้ไขในระบบ แต่จะไม่ตรงกับเสียงอธิบายต้นแทร็ค
เรื่องที่ควรฟังก่อนสุขที่สมาน ประสานกับรักที่แท้
เรื่องที่ต่อเนื่องเพศศึกษาพลาดแน่ ถ้ามองแค่เพศสัมพันธ์
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง