ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๘ ชุด รักนั้นดีแน่ แต่รักแท้ดีกว่า

เพศศึกษาพลาดแน่ ถ้ามองแค่เพศสัมพันธ์

ความยาว ๑:๐๘:๕๔ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดรักนั้นดีแน่ แต่รักแท้ดีกว่า
ที่มาจาก สนทนาธรรมกับโยม
เรื่องที่ควรฟังก่อนวาเลนไทน์ สู่ความรักแท้ที่ยิ่งใหญ่
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง