ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๑๑ ชุด ธรรมะมองโลก ๒๕๔๗

เลิกพูดเสียที ว่าเกิดมาใช้หนี้กรรม

ความยาว ๑:๕๑:๐๕ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดธรรมะมองโลก ๒๕๔๗
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา
เรื่องที่ควรฟังก่อนเข้าพรรษากับอุดมคติของพระพุทธศาสนา
เรื่องที่ต่อเนื่องเคราะห์ร้ายเจอประเทศไหนกลายเป็นโชค โชคดีเจอประเทศใดกลายเป็นเคราะห์
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง