ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๑๒ ชุด ธรรมะมองโลก ๒๕๔๗

เคราะห์ร้ายเจอประเทศไหนกลายเป็นโชค โชคดีเจอประเทศใดกลายเป็นเคราะห์

ความยาว ๑:๓๒:๓๖ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดธรรมะมองโลก ๒๕๔๗
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา
เรื่องที่ควรฟังก่อนเลิกพูดเสียที ว่าเกิดมาใช้หนี้กรรม
เรื่องที่ต่อเนื่องจะวิ่งไล่ตามความสุข หรือจะก้าวไปในความสุข
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง