ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๒ ชุด พอรู้ทาง ก็สุขแท้

ฝึกคน เริ่มต้นที่ไหน

ความยาว ๑:๑๐:๔๗ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดพอรู้ทาง ก็สุขแท้
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา
เรื่องที่ควรฟังก่อนกุญแจไขความสำเร็จในยุคข่าวสารข้อมูล
เรื่องที่ต่อเนื่องสุขข้างนอก สุขข้างหน้า แต่สุขที่แท้ อยู่ข้างใน
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง