ธรรมบรรยาย

ลำดับที่ ๓ ชุด พอรู้ทาง ก็สุขแท้

สุขข้างนอก สุขข้างหน้า แต่สุขที่แท้ อยู่ข้างใน

ความยาว ๑:๕๐:๐๐ ชั่วโมง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดพอรู้ทาง ก็สุขแท้
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา
เรื่องที่ควรฟังก่อนฝึกคน เริ่มต้นที่ไหน
เรื่องที่ต่อเนื่องจะวิ่งไล่ตามความสุข หรือจะก้าวไปในความสุข
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง